pompaakademisi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Reklam
Anasayfa 1. Temel Kavramlar
Makaleler

1.27. Pompaların Paralel Bağlı Çalıştırılması

e-Posta

Şekil 1

Şekil 1’de paralel bağlı olarak çalıştırılan pompalar görülmektedir. Pompalar hemen hemen aynı basınca karşı iş yaparlar ve her biri o karşı basınca karşı vermek üzere tasarlandığı debiyi verir. Bütün debiler basma kollektöründe toplanır. Bu da paralel bağlı pompa sistemlerinde pompa debilerinin toplandığı anlamına gelir. Her bir pompa o anki karşı basınca karşı 100 m3/h debi veriyor olsun. Dört pompa bulunan böyle paralel bağlı bir sistemde alınan debi teorik olarak 400 m3/h’tir. Dört pompanın tek pompanın verdiği debinin dört katını mı yoksa daha azını mı vereceği ise tamamen sistem eğrisi ile ilgilidir.

Devamını oku...
 

1.41. Akışkanlar Mekaniği Problemleri 2

e-Posta

Problem 1.

 

İçlerinde su seviyeleri aynı kalan A ve B haznelerine bir pompa ile paralel devre üzerinden su basılacaktır (Şekil 1). Devrede oluşan sürtünme kayıplarını da göz önüne alarak her bir depoya basılan su debisini ve pompaya bağlanacak motorun efektif gücünü hesaplayınız.

 

Devamını oku...
 

1.43. Akışkan Yoğunluğunun Pompa Performansına Etkisi

e-Posta

Pompa basma yüksekliği m cinsinden belirtilir ve pompa eğrilerinde de bu şekilde yer alır. m cinsinden belirtilen bu yükseklik akışkanın yoğunluğundan bağımsızdır. Örneğin 1000 yoğunluğundaki su için basma yüksekliği 50 m olarak belirtilmişse bu yoğunluktan bağımsız olarak herhangi bir yoğunluktaki akışkan için de geçerlidir.

 

Ancak pompa çıkışında manometrede okunan basınç akışkan yoğunluğu değiştiğinde farklı olacaktır.

 

 

Devamını oku...
 

1.26. Pompaların Seri Bağlı Çalıştırılmaları

e-Posta

Şekil 1


Şekil 1’de birbirine seri bağlı bir pompa sistemi görülmektedir. C pompasından çıkan akışkan D pompasına girer. Şekildeki 1 ve 4 noktaları arasında enerji değişimini Bernoulli Denklemi yardımı ile inceleyelim:
Devamını oku...
 

1.44. Pompaların Yol Alma Momenti Karakteristikleri

e-Posta

Bir pompanın sıfır hızdan (n=0) nominal hıza (n=nN) kadar hızlandırılması olayı “yol alma” olarak tanımlanır. Yol alma sırasında tahrik motorunun (döndüren makine) momentinin pompa (döndürülen makine) momentinden büyük olması gerekir. Pompa momenti (MP) ile motor momenti (MM) eşitlendiğinde (C Noktası) pompa nominal hıza ulaşmıştır (Şekil 1). Bu noktadan itibaren debi değiştirilmedikçe pompa sabit hızda çalışacaktır.

 

 

 

Devamını oku...
 

1.2. Bernoulli Denklemine Kayıpları Eklemek

e-Posta

Şekil 1

 

Şekil 1’de görülen tesisat ile A deposundan F pompası yardımıyla akışkan aktarmak isteyelim ve A deposunun su yüzeyi 1 numaralı noktamız, F pompasının emme flanşı ise 2 numaralı noktamız olsun. Akışkan 1 noktasından 2 noktasına gelene kadar B borusunda, C montaj-demontaj parçasında, D vanasında ve E redüksiyonunda kayıplara uğrar. Borudaki kayıplar sürtünme kayıpları, diğer tesisat elemanlarındaki kayıplar ise yerel kayıplar olarak adlandırılır. 1 ile 2 noktası arasında oluşan kayıplar malzemelerin yapısına, içerisinden geçen akışkanın hızına (dolayısıyla debisine) ve malzemelerin kalitesine bağlıdır. Şimdi 1 ve 2 noktası arasında Bernoulli Denklemini yazalım.

Devamını oku...
 

1.12. Ömür Boyu Maliyet

e-Posta

Ömür Boyu Maliyet (ÖBM) kavramı pompalar için satınalma, enerji, bakım, imha gibi bileşenleri kapsar. Bir pompa alınmaya karar verileceğinde değişik pompa ve sistem alternatiflerin ÖBM analizlerini yapmak ve bu açıdan en avantajlı alternatifi değerlendirmek uygun olacaktır. Pompalarda ÖBM içerisinde en büyük pay enerji maliyetlerine aittir. Enerji maliyetlerinin ÖBM içerisindeki payı konusunda net bir rakam vermek mümkün değildir çünkü bu seçilen pompanın enerji verimliliğine göre değişir. Pahalı ama verimli bir pompada ilk satınalma maliyetinin pastadaki yeri artarken enerji maliyetinin azalacaktır. Ucuz ama verimsiz ve kalitesiz bir pompa alındığında ise ilk satınalma maliyetinin ÖBM içerisindeki yeri azalırken enerji ve bakım maliyetleri artış gösterecektir.

Devamını oku...
 


Sayfa 5 / 7

 

©Pompa Akademisi

Yasal Uyarı: Yayınlanan makalelerin tüm hakları Pompa Akademisi’ne aittir. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, alıntılanan makaleye aktif link verilerek kullanılabilir.

Ürün Tanıtımı

ModülTANK Sıvı Depolama Çözümleri

 

http://www.pompaakademisi.com/modultank_dosyalar/image001.jpg

ModülTANK her türlü sıvı depolama ihtiyacı için hızlı, ucuz ve taşınabilir seçenekler sunar.

 

Devamını oku...
 
Grundfos MP 204 Motor Koruma Ünitesi


 

Dalgıç pompalar çalıştığı ortam gereği diğer pompalara göre çok daha zor koşullar altında çalışmaktadır. Dalgıç pompalarda bir arızanın kullanıcıya olan maliyeti genellikle diğer pompalar ile kıyaslandığında çok yüksektir. Yine çalıştığı ortam gereği dalgıç pompaları ve motorlarını izlemek diğer kuru rotorlu pompalara göre hem daha zor hem de çok daha fazla önem arz etmektedir. Sorunsuz pompa kullanımı için pompayı izleyebilmek ve zamanında müdahale etmek problemlerin büyük bir kısmını çözmemizi ve bakım maliyetlerini minimize etmemizi sağlayacaktır.
Devamını oku...
 

Anketler

Santrifüj Pompa Satın Alırken Yerli Marka mı Yabancı Marka mı Tercih Ediyorsunuz?
 

Hocamız

Prof. Dr. Kirkor YALÇIN

Özgeçmişi

10.03.1939 tarihinde Kayseri ilinin Develi ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Develi’de okudu. 1958 yılında Cağaloğlu İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1964 yılında İstanbul teknik Üniversite’si Makine Mühendisliği Fakültesi’nden Yüksek Mühendis olarak mezun oldu.

 

Devamını oku...

Facebook Share

Facebook'ta Paylaş

Eğitim Duyurusu

Reklam

Her Gün Bir Bilgi

Eksenleme Ayarı

Pompa uygulamalarında, pompa mil merkezi ile tahrik motoru mil ekseninin ile aynı olması anlamına gelir. Hizasızlık eksenel açısal, veya radyal olabilir vebirçok probleme sebep olur. Çeşitli yöntemlerle giderilir. Bugün bu yöntemlerin en popüler olanı kolay ve hızlı uygulanması ve hassasiyeti sebebiyle lazerli kaplin ayarıdır. Resimde lazerli kaplin ayar cihazı ile pompa mili ile motor milinin ekseni hizalanmaktadır.

Logo'nun Hikayesi

Pompa Akademisi Logosu, santrifüj pompaların salyangozunu andıran bir Fibonacci Spirali ve bu spirali birleştiren, çark kanatlarını andıran eğrilerden oluşmaktadır. Fibonacci Spirali, kenar uzunlukları Fibonacci Sayıları'na (1, 1, 2, 3, 5, 8...) eşit olan karelerin karşı köşelerinin birleştirilmesi ile oluşturulur.