pompaakademisi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Reklam
Anasayfa 1. Temel Kavramlar 1.39. Santrifüj Pompaların Karakteristik Özellikleri

1.39. Santrifüj Pompaların Karakteristik Özellikleri

e-Posta

Santrifüj Pompaların Tarihçesi ve Çalışma Prensibi

Portekiz’in San Domingos maden ocaklarında yapılan kazılar sırasında, milattan sonra V. Asıra ait ahşaptan yapılmış santrifüj çarklar bulunmuştur. Teorisi bilinmeyen, bilimsel irdelemesi yapılmamış olan bu çark hayal ürünü özelliğinde bir sanat eseridir.

 

Santrifüj pompa ile ilgili ilk bilimsel yaklaşım İtalya’da Leonardo Da Vinci (1452-1519) tarafından yapılmıştır. Bu maksatla silindirik bir kap içerisinde bulunan bir sıvının, kap ekseni etrafında dönerken, cidarla temas halinde çevreye doğru yükselip taşmasını, yani “cebri-vortex” hareketini esas almıştır.

 

 

Şekil 1

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi silindirik bir kap içinde H0 yüksekliğinde bir sıvı bulunsun. Kap seçilen bir devir sayısında Oz simetri ekseni etrafında döndürüldüğünde, sıvının kap cidarına doğru hareket ederek yükseldiği görülür. Ayrıca kap cidarı üzerine delikler açıldığında, kap simetri ekseni etrafında dönerken, sıvı taneciklerinin bu deliklerden yüksek hızlarda radyal doğrultularda püskürdüğü görülür. Bu fiziksel olay santrifüj pompaların çalışma prensibini oluşturur.

 

Santrifüj pompayı ilk hayal eden, teorik incelemeler yapan ve ilk uygulamasını yapan Fransa’da Denis Papin (1647-1714) olmuştur. Papin’in geliştirdiği seviyede santrifüj pompaların verimleri düşük olabilmiştir. 1850 yılında İngiliz fizikçi J. Thomson pompa verimini, çark çevresine dağıtıcı kanatlar koyarak, pompayı çevreye kapalı tutan salyangoz içinde akımı düzelterek yükseltebilmiştir. Üzerinde yapılan çeşitli deneysel çalışmalar yardımıyla santrifüj pompalar uygulamada geniş bir kullanım alanına yayılmıştır. 1900 yılları başlarında bu pompalar ile en fazla 40 bar basınç elde edilebilirken, günümüzde 400 bar basınç sağlayan pompalar yapılabilmektedir.

 

Santrifüj Pompaların Ana Elemanları

Dönen bir çarkın arasına girmiş olan sıvı taneciklerinin çark bünyesinde ivmelendirilerek çevreye savrulması prensibine göre çalışan pompalara “rotodinamik” veya “santrifüj pompa” denir. Alet en basit haliyle Şekil 2’deki elemanlardan meydana gelmiştir.

 

Şekil 2

1. Pompa mili: Çarka doğrudan kama ile bağlıdır, mil dönerken çark ta döndürülmüş olur.

2. Çark: Üzerinde kanatlar bulunan ana elemandır. Çark dönerken kanatlar arasındaki sıvı tanecikleri ivmelenerek çark çıkışına ulaşır. Taneciklerin çevreye püskürmesini sağlayan kuvvete “santrifüj kuvvet” denir. Tanecikler radyal doğrultularda çarkı terk eder.

3. Difüzör (Dağıtıcı): Çark çıkışından gelen sıvıyı çevreye doğru yayar. Bu sırada sıvının kinetik enerjisi yüksek oranda basınç enerjisine dönüştürülmüş olur. Türbülanslı akım önlenmiş olur.

4. Salyangoz: Pompanın dış muhafazası olup, sıvının içerisinde toplandığı haznedir. Şekilde görüldüğü gibi dağıtıcı ve salyangozun merkezleri farklıdır.

5. Mil Yatağı: Mil çarka bağlı halde bir yatak içerisinde döner. Genel olarak bronz, teflon gibi özel malzemelerden yapılmış yataklar kullanıldığı gibi, rulmanlı yataklar da kullanılabilir.

6. Salmastra Kutusu: Bu bölgede çarkın içerisine hava sızıntısı olmaması için çeşitli keçeler, yağlı keten ipler gibi sızdırmazlık elemanları kullanılır. Santrifüj pompanın ilk hareketi sırasında, çark içerisinde hava tanecikleri bulunur. Çark kendi dönme hızında onları çark dışına atabilecek gerekli santrifüj kuvvete sahip değildir. Sıvı emilemediği için çark kanatları arasına giriş yapamaz. Bu yüzden ilk hareket başlangıcında emme kanalı içerisine sıvı doldurulur. Böylece pompa sıvıyı kanatları arasına kolayca alarak basma kanalına basar. Eğer pompa çalışırken çark içerisine hava sızıntısı oluyorsa, sıvı yine emilip basılamaz. Pompa faydasız enerji tüketimi yaparak çalıştırılmış olur. Santrifüj pompalarda bu yüzden salmastra kutusu (6) çok önemlidir, sık sık arıza yapan bölgedir.

7. Emme Dirseği: Genel olarak pompalarda enerji kayıplarını önlemek üzere, akım kanalları tek boyutlu daimi akım kurallarına uygun geometride boyutlandırılır. Bu anlamda şekilde “deve-boynu- dirsek seçilmiştir.

8. Emme Borusu: Kavitasyon etkisini azaltmak üzere boru çapı büyük seçilir.

9. Dip Klapesi: Pompa çalışırken klape, Şekil 2’de görüldüğü gibi yukarı kalkar, sıvı emme kanalına girerek yükselir. Pompa durduğunda klape kendi ağırlığı, emme kanalında kalmış bulunan suyun ağırlığı etkisi ile kapanır. Böylece emme kanalında uygun seviyelerde sıvı kalmış olur. Yani klape ile pompa arasında korunmuş olur. Pompa yeniden çalıştırıldığında doğrudan kanatları arasına sıvıyı emerek basar. Böylece santrifüj pompaların ilk hareket problemi önlenmiş olur.

10. Filtre: Emme borusu üzerinden çarka irili-ufaklı katı parçacıkların gelmesini önlemek üzere kullanılan bir temizleyici elemandır.

11. Çıkış Vanası: Bu vana kapalı tutulduğunda sıvı çark içerisinde kalır ve pompa çalışmaya devam eder. Vana açılarak sıvı akımına müsaade edilir. Vana açıklığı ayara edilerek çıkış kanalından geçecek sıvının debisi de ayar edilmiş olur.

12. Basma Kanalı

 

Çark İçinde Basınç ve Hız Değişimi

Çark kanatları arasında O dönme merkezine göre uzaklığında bir sıvı taneciği düşünelim (Şekil 3). Tanecik radyal doğrultuda Newton hareket yasasına uygun olarak konum değiştirir. Bu yasa yardımıyla hareket incelendiğinde;

Şekil 3

Bağıntıları bulunur.

fonksiyonu lineer bir fonksiyondur.

fonksiyonu ise parabolik bir fonksiyondur.

 

Akış Şekline Göre Santrifüj Pompa Tipleri

Şekil 4

 

Santrifüj Pompalarda Kullanılan Temel Fizik Büyüklükler

1. Debi: Birim zamanda bir akım yüzeyinden geçen herhangi bir miktar olup, pompalarda çoğu zaman hacımsal ve kütlesel debiler sözkonusu olur. Bir pompa devresinde genel olarak akış daimidir. Akışkan sıvı olduğundan maddenin korunumu prensibi gereği hacımsal debinin tüm devrede değişmeyeceği anlaşılır. Bu sonuca göre pompanın girişinde ve çıkışında hacımsal debinin aynı olması gerekir. Fakat santrifüj pompalarda sıvı, çıkış basıncına bağlı olarak kısmen çıkış kesitinden giriş kesitine geri döner. Bu nedenle pompalarda basılan sıvı debisi basma kanalında ölçülmelidir.

 

2. Manometrik basma yüksekliği: Pompanın birim ağırlıktaki bir sıvıyı emme kanalından alıp basma kanalına koyabilmesi için kullanacağı mekanik enerjiye denilir. Laboratuarda deneysel yöntem ile belirlenir (Şekil 5).

 

Şekil 5

 

 

 

 

 

Genel olarak birim ağırlıkta sıvının hidrolik enerjisi olur.

 

 

:Pompa girişinde, :pompa çıkışında sıvının hidrolik enerjileri olsunlar. Pompanın akım yüzeyleri arasında sıvıya sağlayacağı hidrolik enerji Hm ile gösterilsin. Enerjinin korunumu prensibine uygun olarak veya bağıntısı yazılır. Hm, manometrik basma yüksekliği adını alır. kesitleri arası sürtünme kayıplarını da göz önüne alalım:

 

 

 

Genel olarak ifade edilir.

 

Burada, biri ağırlıkta sıvının;

 

Kinetik enerji değişimini,

 

Basınç enerjisi değişimini,

 

 

Potansiyel enerji değişimini,

Isıya dönüşerek çevreye yayılan, yani hidrolik enerji halinde çıkış kesitine taşınamayan, bu yüzden kayıp enerji denilen enerjidir. Denklemi oluşturan terimler uzunluk birimindedir.

 

3. Güç: Birim zamanda yapılan işe denir. Pompalar bir tahrik motorundan aldıkları mekanik enerjiyi hidrolik enerji halinde içlerinden geçirdikleri sıvıya nakleden aletlerdir. Tahrik elemanı, elektrik motoru, benzin veya diesel motoru, buhar veya gaz türbini olabilir. Uygun ortamlarda rüzgar enerjisi ile çalıştırılabilir.

 

 

Tahrik motorundan çekilen gücün hepsi pompa çıkışında sıvıya kazandırılmış olmaz. Çeşitli kayıplarla mekanik enerji sıvıya kazandırılmış olur. Bir pompa devresinde çeşitli güçler tanımlanır.

 

 

: Effektif Güç: Pompayı çalıştıran motorun pompa miline sağladığı güçtür. Tahrik motoru bir elektrik motoru iken, efektif güç motor mili üzerinden ölçülen güç olur, motorun sargılarında oluşan ve çevreye ısı enerjisi halinde yayılan kayıplar bu gücün dışında kalır. Yani elektrik motorunun bağlı olduğu akım devresinden çektiği gücün sargı kayıpları çıkarıldıktan sonra elde edilen güç efektif güç olur. Pompa deneyleri yapılırken göz önüne alınmalıdır.

 

 

: Hidrolik Güç: Pompa çarkı bir mile bağlı halde tahrik motorundan hareket alır. Bazen pompa mili ile motor mili arasına devir değiştirici variator konulur. Pompa mili yatak içinde döner, mil yatağında mil ile sızdırmazlık elemanları arasında sürtünmeler oluşur. Sürtünmeler sonucu, motordan çekilen efektif gücün bir kısmı ısı enerjisine dönüşerek çevreye yayılır. Böylece bu kayıplardan dolayı bir miktar azalan güç pompa çarkına ulaşır. Bu güce “hidrolik güç” denir. güçleri tanımlandıktan sonra bunlar arasında mekanik verim tanımı yapılır.

 

 

 

 

Gerçek Hidrolik Güç: Sıvının çark kanatları arasında, difüzör ve salyangoz bünyesindeki akımı sırasında sıvı-cidar arası sürtünme kayıpları meydana gelir. Genel olarak santrifüj pompa elemanları içerisindeki sıvı akımı, tek boyutlu akım olarak ele alınsa da karmaşık bir akım halinde gerçekleşebilir. Kanatlar arası sıvı akımı iki veya üç boyutlu akım teorileri ile incelendiğinde çözümü güç denklemlere ulaşılır. Yani gerçek akım çizgileri kanat eğrilerine paralel değillerdir. Deneysel çalışmalar sonucu çark çıkışında sıvının sahip olduğu güç olarak elde edilmektedir. Aradaki fark çark, difüzör ve salyangoz içindeki sıvı akımları arasında oluşan kayıp enerjidir. Bu enerji ısı halinde çevreye yayılır. Böylece pompa çıkışında sıvıda ölçülen enerji olur.

 

 


oranına hidrolik verim denir. Pompa içerisindeki akımla ilgili tanımlanan verimdir.

 

 

Net Hidrolik Güç: Pompanın çalışma koşullarına bağlı olarak çark bünyesinden geçen sıvının debisiyle, pompa çıkış kanalında ölçülen sıvı debisi farklıdır. Aradaki fark pompa girişine geri dönen kaçak debidir. Çark içinden geçen sıvı debisi , pompa çıkışında ölçülen debi olsunlar. kaçak debi olur.

 

 

 

Oranına hacımsal veya volümetrik verim denir.

 

Çarkın içinden geçen debisinde sıvının çark çıkışında kazandığı hidrolik güç olsun;

 

 

Eşitliği yazılır. Çark çıkışına gelen debideki sıvının hidrolik gücü ise;

 

 

Olur. Böylece;

 

Bulunur.

 

Santrifüj Pompanın Genel Verimi:

 

 

Bir santrifüj pompanın genel veriminin yüksek olması, formülde bulunan her bir verimin yüksek olmasına bağlıdır. İşaret edelim ki bu verimin içinde tahrik motorunun kendi iç verimi dahil değildir. Pompanın bir elektrik motoru ile çalıştırıldığını düşünelim. Elektrik motorunun bağlı olduğu elektrik devresinden çektiği güç bir Wattmetre ile ölçülür. Pompa miline verilecek “efektif güç” devreden çekilen gücün motor iç verimiyle çarpımına eşittir. Bu verim elektrik motorlarının tanıtım levhaları üzerinde yazılıdır.

 

Santrifüj Pompalarda Karakteristik Eğriler:

Genel olarak pompalarda debi, manomterik basma  yüksekliği, verim ve güç karakteristik büyüklüklerdir. Çoğu zaman pompa devir sayısı parametrik bir büyüklük olarak ele alınır; bu büyüklüklerden birisi diğerine bağlanır. Bunların değişim eğrilerine, pompanın karakteristik eğrisi denir. Bu karakteristik eğrilerin en önemli olanı, devir sayısı parametre olmak üzere eğrisi olup pompanın “ana karakteristik eğrisi” olarak tanımlanır.

 

Bir santrifüj pompanın karakteristik eğrilerini çizmek üzere Şekil 6’daki deney düzeneği kullanılır. Şekilde:

 

Şekil 6

1. Santrifüj pompa

2. Elektrik motoru

3. Basınç manometresi

4. Vacuum metre

5. Sıvı haznesi

6. Wattmetre

karakteristik eğrisini çıkartmak üzere vanası kısılır ve basınç manometresi üzerinden basınç değeri okunur. Ayrıca basma kanalından geçen suyun debisi, debi ölçme metotları ile belirlenir. vanasının her konumunda basınç ve debi ölçülmüş olur. Her ölçümü sırasında motor devir sayısının aynı olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Böylece koordinatları tespit edilerek milimetrik bir kağıt üzerine nokta nokta işaret edilir ve eğrisi çizilmiş olur.

 

Ana Karakteristik Eğrisi

Şekil 7

 

Çark üzerinde sonsuz sayıda kanat varken ve sıvı-çark cidarları arasında sürtünme kayıpları yokken lineer bir fonksiyon olur. iken azalan lineer bir fonksiyon olmaktadır. Çark üzerinde sonlu sayıda kanat varken Hm-Q eğrisi Şekil 7’deki gibi çıkmaktadır.

 

Deney tesisatında görüldüğü gibi vanası kısılarak pompa çeşitli debilerde çalıştırılır. Devir sayısı parametrik değişken iken olsun. Pompa çıkış vanası tamamen kapatılsın. devir sayısı için basınç manometresinde effektif basıncı, devir sayısında effektif basıncı okunur. olur. Yani iken pompa , manometrik basma yükseklikleri altında çalışmayı sürdürür. Çıkış vanasını yavaş yavaş açalım, debi artarken debinin belli bir aralığında manometrik basma yüksekliği artar, debinin belirli bir değerinden sonra manometrik basma yüksekliği sürekli olarak azalır.

 

Yük Karakteristik Eğrisi

Genel olarak bir pompa ile, L uzunluğundaki silindirik bir akım kanalı içerisinde konumundan konumuna su basıldığını düşünelim. Boru içinde akım laminer olduğunda sıvı-cidar arası sürtünmeler yüzünden

 

 

denklemi ile belirlenen bir enerji kaybı meydana gelir. Bu enerji ısıya dönüşerek çevreye yayılır. Boru çapı azaldıkça akım türbülanslı hale yaklaşır ve enerji kaybı artmış bulunur. Borudan geçen suyun debisi Q olsun;

 

 

 

 

olur.

 

Böylece boyutları belli bir devrede, sürtünme kayıplarının debi ile parabolik değişeceği anlaşılır. Boru çapının sürtünme kayıpları üzerinde büyük etkisi olacağı da görülmektedir.

 

şeklinde ifade edilen fonksiyon “yük karakteristik fonksiyonu” adını alır. Burada sıvının emildiği kaynak ile basıldığı yer arasındaki geometrik yüksekliği gösterir. Şekil 7’de görüldüğü gibi karakteristik eğrisi ile yük eğrisinin kesiştiği , noktaları “çalışma noktaları”dır. Devir sayısı iken , devir sayısı iken olur. Buna göre pompa belirli bir devreye devir sayısıyla debisini manometrik basma yüksekliğini kullanarak basar; devir sayısıyla debisini manometrik basma yüksekliğini kullanarak basar. Devrenin emme ve basma ağızları serbest atmosfere açık olsun. olurken olur. Yani debi artarken birim ağırlıktaki sıvıya kadar yüksekliğe basmak üzere kadar ilave enerji kullanılır. Bu ilave enerji ile sürtünme kayıpları karşılanır. Çünkü her iki halde de sıvı konumunu kadar değiştirmiş olur. Böylece devir sayısı artarken debi ve manometrik basma yüksekliği artar, motor daha fazla güç kullanır.

 

Verim Eğrisi

Bir pompada genel olarak motordan çekilen güç, pompa çıkışı sıvı bünyesinde depo edilmiş olamaz. Motor ve pompa çıkışı sürtünme kayıplarına ve yersel kayıplara da harcanmış olur. Bir santrifüj pompa geometrik yapısına, devir sayısına ve çalışma koşullarına uygun olarak değişik verimler altında çalışabilir. Santrifüj pompalar için değişik verimler tanımlamıştır. Bu verimler arasında hidrolik verim Şekil 8’de görülmektedir. Proje hesapları yapılırken hidrolik verimin yüksek olduğu çalışma bölgesi göz önüne alınmalıdır. Eğer pompa bünyesinde ve akım kanalında yersel ve sürtünme kayıpları olmasaydı çalışma noktası olurdu. Sürtünme kayıpları arttıkça basılan debi azalmakta, harcanan enerji artmaktadır.

 

Şekil 8

 

Seri Kademeli Santrifüj Pompa

Genel olarak santrifüj pompalarda sıvıların yerçekimine karşı basma kanalında yükselmesi ve sürtünme kayıplarının karşılanması santrifüj kuvvet etkisi altında olur. Yerçekimi kuvveti santrifüj kuvvete eşit olduğunda pompa çalışmakla birlikte basma kanalında sıvının çalışması mümkün değildir. Bu durumda pompanın görev yapabilmesi için iki çareden birisi devri sayısını yüksek seçmektir.

Şekil 9

 

Santrifüj kuvvet olup, devir sayısının karesi ile orantılı olarak yükselir. Diğer çare Şekil 9’da da görüldüğü gibi, aynı mil üzerine dizili çok sayıda çark çalıştırmaktır. Bu sistemde bir çarkın çıkışı diğer çarkın girişine bağlanır. Böylece sıvı ikinci çarkın girişine yüksek hızla girer, kendi çıkışında çok daha hızlı olarak sistemi terk eder. Böylece sistem bünyesinde santrifüj kuvvet arttırılmış olur. Çarklar birbirinin aynısı olmasınlar; sistemin manometrik basma yüksekliği olur. Çalışma noktası M noktasına (Şekil 10) kayar, debi olur, bir miktar artar, kayıp enerji yükselir. Uygulamada kademe sayısı n>2 çok kademeli pompalar kullanılmaktadır.

 

Şekil 10

 

Santrifüj Pompaların Genel Özellikleri

1. Emme Kabiliyeti: Emme ve basma olayları santrifüj kuvvet etkisinde gerçekleştirilir. Gazların öz-ağırlıkları sıvılara nazaran çok küçük olduğundan, çark bünyesinden gazların pompa aracılığı ile dışarı basılması büyük güçlükler gösterir. Emme kanalına dip klapesi konularak, emme kanalının sürekli sıvı ile dolu olmasına çalışılır. Kısaca kendinden emişli pompa özellikleri zayıftır. Emme sızıntılarını önlemek üzere kaliteli salmastra kullanmak zorunludur.

2. Basma Kabiliyeti: Yüksek seviyelere sıvı basmak için devir sayısı büyük seçilir. Çoğu zaman çok seri kademeli imalat yöntemi uygulanır.

3. Debi Değişimi: olup, her yüksekliğe farklı debi basılabilir. Basma yüksekliği arttıkça Q debisi azalır. Debinin özel olarak azaltılması istendiğinde, basma kanalına bağlanan bir vanayı kısarak akım zayıflatılır. Pompa küçük debi için daha çok enerji harcar.

4. Santrifüj pompalar, sabit şartlar altında, sabit debi altında çalışır. Birçok hacımsal pompaya göre bu en önemli özellikleridir.

5. Santrifüj pompalar tanecikli sıvıların, hatta katı maddeli sıvıların emilip-basılmasına başka alternatifi olmayan pompalardır. Bunlara çamur pompaları denilmektedir.

6. Emme ve basma olayları santrifüj kuvvete bağlı olduğundan, çalıştıkları her şartta farklı verimle enerji kullanırlar. Bu yüzden sabit bir verim oranı söylenemez. Genel olarak çok enerji kullanan, imalatları için çok malzeme harcanan aletlerdir. Hassas imalata zorunlu değildir.

7. Uzun ömürlü aletlerdir.

 

Prof. Dr. Kirkor YALÇIN

 

Sayın Prof.Dr. Kirkor YALÇIN’ın Makine Mühendisleri Odası’nda verdiği seminer notlarıdır. Yzarın izni ile yayınlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Yorumlar 

 
+1 #1 özkan 23-03-2013 20:26
bu bilgileri alamıyor muyuz?
Alıntı
 

Yorum ekle

Makaleler için yorum ekleyebilirsiniz


Güvenlik kodu
Yenile

 

©Pompa Akademisi

Yasal Uyarı: Yayınlanan makalelerin tüm hakları Pompa Akademisi’ne aittir. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, alıntılanan makaleye aktif link verilerek kullanılabilir.

Ürün Tanıtımı

ModülTANK Sıvı Depolama Çözümleri

 

http://www.pompaakademisi.com/modultank_dosyalar/image001.jpg

ModülTANK her türlü sıvı depolama ihtiyacı için hızlı, ucuz ve taşınabilir seçenekler sunar.

 

Devamını oku...
 
Grundfos MP 204 Motor Koruma Ünitesi


 

Dalgıç pompalar çalıştığı ortam gereği diğer pompalara göre çok daha zor koşullar altında çalışmaktadır. Dalgıç pompalarda bir arızanın kullanıcıya olan maliyeti genellikle diğer pompalar ile kıyaslandığında çok yüksektir. Yine çalıştığı ortam gereği dalgıç pompaları ve motorlarını izlemek diğer kuru rotorlu pompalara göre hem daha zor hem de çok daha fazla önem arz etmektedir. Sorunsuz pompa kullanımı için pompayı izleyebilmek ve zamanında müdahale etmek problemlerin büyük bir kısmını çözmemizi ve bakım maliyetlerini minimize etmemizi sağlayacaktır.
Devamını oku...
 

Anketler

Santrifüj Pompa Satın Alırken Yerli Marka mı Yabancı Marka mı Tercih Ediyorsunuz?
 

Hocamız

Prof. Dr. Kirkor YALÇIN

Özgeçmişi

10.03.1939 tarihinde Kayseri ilinin Develi ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Develi’de okudu. 1958 yılında Cağaloğlu İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1964 yılında İstanbul teknik Üniversite’si Makine Mühendisliği Fakültesi’nden Yüksek Mühendis olarak mezun oldu.

 

Devamını oku...

Facebook Share

Facebook'ta Paylaş

Eğitim Duyurusu

Reklam

Her Gün Bir Bilgi

Eksenleme Ayarı

Pompa uygulamalarında, pompa mil merkezi ile tahrik motoru mil ekseninin ile aynı olması anlamına gelir. Hizasızlık eksenel açısal, veya radyal olabilir vebirçok probleme sebep olur. Çeşitli yöntemlerle giderilir. Bugün bu yöntemlerin en popüler olanı kolay ve hızlı uygulanması ve hassasiyeti sebebiyle lazerli kaplin ayarıdır. Resimde lazerli kaplin ayar cihazı ile pompa mili ile motor milinin ekseni hizalanmaktadır.

Logo'nun Hikayesi

Pompa Akademisi Logosu, santrifüj pompaların salyangozunu andıran bir Fibonacci Spirali ve bu spirali birleştiren, çark kanatlarını andıran eğrilerden oluşmaktadır. Fibonacci Spirali, kenar uzunlukları Fibonacci Sayıları'na (1, 1, 2, 3, 5, 8...) eşit olan karelerin karşı köşelerinin birleştirilmesi ile oluşturulur.