pompaakademisi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Reklam
Anasayfa

1.28. Şartname ve Standartlarda Kullanılan Kavramlar

e-Posta

1. Anma değerleri: Debi, basma yüksekliği, güç, verim, emmedeki net pozitif yük, emme basıncı, sıcaklık, yoğunluk, viskozite ve hızı içermek üzere belirtilen garanti noktasındaki işletme (çalışma) şartları.

2. İşletme şartları: Basılan sıvı ve kullanım yeri ile belirlenen (sıcaklık ve basınç gibi) tüm işletme parametreleri.

3. İzin verilen çalışma aralığı: Kavitasyon, ısınma, titreşim, gürültü, mil eğimi ve diğer benzeri kriterler ile sınırlı, Yüklenici tarafından tanımlanan, tedarik edilen çark kullanılarak belirlenen işletme şartlarındaki debi aralığı; aralığın en yüksek ve en düşük değerleri sırasıyla maksimum ve minimum (sürekli akış) olarak adlandırılır.

 

4. Gövde için izin verilen en yüksek çalışma basıncı: Belirli işletme sıcaklığında pompa gövdesinin elverişli olduğu en yüksek çıkış basıncı.

5. Temel tasarım basıncı: Basınca maruz kalan bölgelerde kullanılan malzemelerin 20 0C deki müsaade edilen emniyet gerilmesi değerinden elde edilen basınç.

6. Maksimum çıkış çalışma basıncı: Verilen çark kullanıldığı halde, garanti şartlarındaki maksimum giriş basıncı ile garanti şartlarındaki maksimum fark basıncının toplamı.

7. Anma çıkış basıncı: Pompanın anma debi, hız, giriş basıncı ve yoğunlukta garanti noktasındaki çıkış basıncı.

8. Maksimum giriş basıncı: Çalışma esnasında pompanın maruz kalacağı en büyük giriş basıncı.

 

9. Anma giriş basıncı: Garanti noktasındaki çalışma şartlarında giriş basıncı.

10. İzin verilen maksimum sıcaklık: Belirtilen işletme basıncı ve akışkan için ekipmanın uygun olduğu sürekli olarak müsaade edilen en yüksek sıcaklık.

11. Anma giriş gücü: Garanti noktasında pompanın çektiği güç.

12. Maksimum dinamik salmastra basıncı: Yol verme ve durdurma sırasında veya belirtilen herhangi bir çalışma şartında mil salmastralarının maruz kalması beklenen en yüksek basınç.

13. İzin verilen minimum debi: (Kararlı akış için) Pompanın bu standartta belirtilen gürültü ve titreşim limitlerini aşmadan çalışabileceği en düşük debi.

14. Korozyon payı: Pompalanan sıvı tarafından ıslatılan kısımların çeper kalınlıklarının basınç limitlerine dayanım için gerekli olan teorik et kalınlığından fazlası.

15. İzin verilen maksimum devir sayısı: Yüklenicinin izin vereceği en yüksek çalışma hızı.

16. Anma devir sayısı: Pompanın garanti şartlarını sağlamak için gerekli olan, birim zamandaki devir sayısı (Bu şartnamede birimsiz belirtilmesi halinde devir/dakika olarak anlaşılacaktır.).

17. Kesme hızı: Bağımsız bir aşırı hız acil durum cihazının devreye girip ana tahriki durduracağı devir sayısı.

18. Birinci kritik devir sayısı: Dönen parçaların enine titreşimlerinde en küçük doğal frekansına karşı gelen devir sayısı.

19. Tasarım radyal yükü: Maksimum hız karakteristiği üzerinde imalatçının önerdiği çalışma aralığında tasarım sıvısı ile (normal olarak 1000 kg/m3) en büyük çark (çap ve genişlik) üzerine gelen maksimum hidrolik kuvvetler.

11. Mil kaçıklığı: Yatay durumdaki mil, kendi yatakları içinde el ile döndürüldüğünde, yatak gövdesine göre durumunu ölçen bir cihazda görülen toplam radyal sapma.

12. Yüz kaçıklığı (yalpa): Yatay durumdaki bir mil yatağında el ile döndürüldüğünde mile monte edilmiş ve mille beraber dönen bir cihazla salmastra kutusunun dış radyal yüzünde okunan toplam eksenel sapma. Söz konusu radyal yüz sızdırmazlık elemanının merkezlemesinde rol oynayan yüzdür.

13. Mil sehimi: Bir milin çark üzerine etkiyen radyal hidrolik kuvvetler yüzünden geometrik doğrusal ekseninden sapması. Söz konusu mil sehimi yatak boşluklarından doğan yer değiştirmeyi, çark dengesizliğinden doğan eğilmeyi ve mil kaçıklığını içermez.

14. Sirkülasyon (içten sulama): Salmastrada oluşan ısıyı almak, salmastra boşluğunu pozitif bir basınçta tutmak veya salmastranın çalışma ortamını iyileştirmek nedeniyle, pompalanan sıvının yüksek basınç bölgesinden salmastra boşluğuna dış boru sistemi veya iç geçiş kanalı ile verilmesi.

16. Dışarıdan sulama: Temiz, istenen özelliklere haiz vb. uygun bir sıvının salmastra boşluğuna dış bir kaynaktan verilerek pompalanan sıvıya geçmesi.

17. Uç sulaması: Temiz istenen özelliklere haiz vb. uygun bir sıvının sürekli veya fasılalı olarak hava veya nem temasını önleme, buz da dahil olmak üzere oluşabilecek birikintileri önleme, sulandırma, kaçağı ısıtma veya soğutma amacıyla ana mil salmastrasının atmosferik yanına verilmesi.

18. Perdeleme sıvısı: İki salmastra arasına (mekanik salmastra ve/veya yumuşak salmastra) enjekte edilen uygun (temiz, istenen özelliklere haiz) bir sıvı. Perdeleme sıvısının basıncı salmastra düzenine bağlıdır. Sıvı perdesi pompaya hava girmesini önlemek için de kullanılabilir. Perdeleme sıvısının sızdırmazlığını sağlamak normal olarak pompalanan sıvınınkine nazaran daha kolaydır. Ayrıca eğer sızma olursa da daha zararsızdır.

19. Kısma burcu: Sızdırmazlığın bozulması, yetersiz olması durumunda oluşacak kaçağı azaltmak için, mekanik salmastranın dış kısmında, milin (veya mil kılıfının) etrafındaki küçük boşluklu sınırlayıcı burç.

20. Boğaz burcu: salmastra kutusu ile çark arasında milin (veya kılıfının) etrafındaki küçük boşluklu sınırlayıcı burç.

21. Basınçlı gövde: Ünitenin bütün bölümleri ve diğer bağlantılı kısımları dahil olmak üzere, basınca maruz kalan tüm sabit parçaların bileşimi.

22. Radyal ayrılmalı: Mil eksenine dik olan gövde birleşmelerini ifade eder.

23. Eksenel ayrılmalı: Mil eksenine paralel olan gövde birleşmelerini ifade eder.

24. Emmedeki net pozitif yük (ENPY): ENPY referans düzlemine göre tanımlanmış emmedeki toplam mutlak yük ile sıvının buharlaşma basıncına karşılık gelen yükün farkı.

25. Tesisin net pozitif emme yükü (ENPY-M): belirtilen sıvı, sıcaklık ve debi için tesisteki şartlar tarafından belirlenen ENPY.

26. Pompanın gerekli net pozitif emme yükü (ENPY-G): Belirtilen debi ve hızda belirtilen performansı sağlayan minimum ENPY değeri (gözle görünen kavitasyonun oluşması, kavitasyon nedeniyle gürültünün artması, yük veya verim düşmesinin ortaya çıkması, verilen miktarda yük veya verim düşmesi vb. hallerin görülmediği minimum değer)

27. Emme özgül hızı: Dönem hızı, debi ve EBPY-G arasındaki ilişkiyi veren parametre, maksimum noktasında belirlenir.

28. Hidrodinamik yatak: Birbirine göre bağıl hareket yapan iki yüzey arasında yaratılan yağ kaması ile metal temas olmadan yükün karşılandığı yatak.

29. Hidrodinamik radyal yatak: kaymalı yatak veya oynak pabuçlu türünde olan ve radyal yük taşıyan yatak.

30. Hidrodinamik eksenel yatak: Çoklu segmentli (dilimli) veya oynak pabuçlu türünde olan eksenel yük taşıyan yatak.

31. Tasarım değerleri: Pompanın tasarımı sırasında, performansının izin verilen minimum çeper kalınlığının ve pompanın diğer parçalarının fiziksel karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan değerlerdir.

32. Açısal Hız: Bir milin birim zamanda radyan olarak dönme miktarı.

w = 2 x p x n

33. Devir Sayısı: Milin birim zamandaki dönme sayısı.

34. Yoğunluk: Birim hacmin kütlesi.

35. Güç: Birim zamanda aktarılan enerji miktarı.

36. Ortalama Hız: Hacimsel debinin borunun enine kesit alanına bölünmesiyle bulunan değer.

U = Q / A

37. Yerel Hız: Herhangi bir noktadaki akış hızı.

38. Referans Düzlemi: Yükseklik ölçmek için temel olarak alınan, herhangi bir yatay düzlem.

39. Efektif Basınç: Atmosferik basınca göre belirlenen basınç.

40. Hız Yüksekliği: Hareket halindeki sıvının birim kütlesindeki enerjinin yerçekimi ivmesine (g) bölünmesiyle bulunan değer.

U2 / 2g

42. ENPY mevcut (ENPYA): Belirli bir debi için tesisatın şartları ile belirlenen ENPY.

43. Emmedeki Gerekli Net Pozitif Yük ENPY (ENPY G): Belirli bir debi, hız ve pompalanan sıvı ile belirli bir performansı gerçekleştiren bir pompa için Yüklenici tarafından verilen en küçük ENPY.

44. ENPY 3: Performans eğrilerinin kullanımında, bir standart temel olarak, pompanın birinci kademesinin toplam basma yüksekliğinde %3’lük bir düşme için gerekli ENPY.

45. Pompa Giriş Gücü: Tahrik elemanı tarafından pompaya aktarılan güç.

46. Pompa Çıkış Gücü: Pompa içinden geçerken sıvıya aktarılan hidrolik güç.

47. Tahrik Elamanı Giriş Gücü: Pompa tahrik elemanı tarafından çekilen güç.

48. Pompa Verimi: Pompa çıkış gücünün, pompa giriş gücüne oranı.

49. Toplam Verim: Pompa çıkış gücünün, tahrik elemanı giriş gücüne oranı.

 

Son Güncelleme: Çarşamba, 05 Ocak 2011 20:51  

Yorum ekle

Makaleler için yorum ekleyebilirsiniz


Güvenlik kodu
Yenile

 

©Pompa Akademisi

Yasal Uyarı: Yayınlanan makalelerin tüm hakları Pompa Akademisi’ne aittir. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, alıntılanan makaleye aktif link verilerek kullanılabilir.

Facebook Share

Facebook'ta Paylaş

Eğitim Duyurusu

Reklam

Sıcak Haberler

Pompa Akademisi Yenilendi.

Pompa Akademisi'ne Okur Yorumları, Sözlük, Forum ve Yeni Makaleler eklendi.