pompaakademisi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Reklam
Anasayfa
Makaleler

3.3 Dalgıç Pompaların Seçiminde İleriyi Düşünmek

e-Posta

Dalgıç pompalar bir kuyu içerisinde çalışırlar ve sistemin basma yüksekliği ile kuyudan aktarılabilecek su miktarı kuyunu özellikleri ile yakından ilgilidir. Dalgıç pompa seçiminde dinamik seviye kavramı çok önemlidir. Dinamik seviye pompa su aktarırken kuyudaki su seviyesinin düştüğü mesafedir. Kuyudan çekilen her debi için ayrı bir dinamik seviye vardır ve sabit değildir. Mesela aynı kuyudan 3 lt/sn su çekilirken oluşan dinamik seviye ile 5 lt/sn su çekilirken oluşan dinamik seviye aynı değildir. Kuyuların dinamik seviyesi kuyu testleri ile belirlenir.

 

Devamını oku...
 

4.5. Yüksek Güvenirlikli ve Hassasiyetli Bir Santrifüj Pompa Deney Standının Bilgisayar Kontrollü Olarak Geliştirilmesi

e-Posta

*Cemil SUNGUR ,**Güngör BAL

*Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü, Konya

**Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü, Ankara

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir , Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Özet

Geleneksel pompa test deneylerinde var olan ölçme ve sistematik hatalar, sonuçlar üzerinde önemli sapmalara neden olmakta, dolayısıyla üretim ve kullanım aşamasında kayıplara, üretici ve kullanıcı arasında problemlere yol açmaktadır. Bu tür problemlerin önüne geçmek için bilgisayar destekli bir pompa test deney ünitesi geliştirilmiştir.

Geliştirilen bu bilgisayar destekli pompa deney test ünitesinde büyüklükler, sensörler aracılığı ile alınmakta, ölçüm değerleri bilgisayara doğrudan aktarılmakta ve ünitenin kontrolü bilgisayar aracılığı ile yapılmaktadır. Bilgisayar ortamına alınan değerlerden gerekli hesaplamalar yapılmakta ve pompa performans eğrileri otomatik olarak çizdirilmektedir.

Devamını oku...
 

1.36. Su Dışındaki Akışkanlar İçin Borularda Sürtünme Kayıp Hesapları

e-Posta

Örnek 1: 2800 m uzunluğunda ve 280 mm iç çaplı ticari çelik bir borudan 35 lt/sn debi ile mutlak viskozitesi 0,1 Pa s ve yoğunluğu 900 kg/m3 olan bir yağ akmaktadır. Boruda oluşan sürtünme kaybı nedir?

Devamını oku...
 

4.4. Santrifüj Pompanın Çalışma Noktasının Bakım Maliyetine Etkisi

e-Posta

Performans Eğrisinin Şeklinin Pompa Seçimine Etkisi

Eğer siz de bu satırların yazarı gibi uzun süredir tesisat sektöründe çalışıyor iseniz, yeni satın aldığınız bir santrifüj pompayı tesisatınıza bağlayıp devreye aldığınızda fazla akım çektiğini ve bir teknisyenin gelerek pompa çıkışındaki vanayı kıstığını ve pompa motorunun çektiği akımın (çektiği gücün) düştüğünü çoğu kez görmüşsünüzdür.

Devamını oku...
 

3.4. Toleranslar Uygulamada Ne Anlama Gelir?

e-Posta

Makale 1.19’da toleransların ne olduğuna baktık. Bu yazıda ise toleransların uygulamada sistemi nasıl etkileyeceğine bakacağız. Şekil 1’de bir Hm-Q eğrisi ve ISO 9906 Ek A tolerans sınıfına göre Hm-Q eğrisinin kayabileceği 2 eğri ile sistem eğrisi gösterilmiştir. Buna göre aldığınız pompanın yaklaşık 201 m3/h debi vermesi beklenirken toleranslar dahilinde elinize geçen pompa 182 m3/h veya 215 m3/h debi verebilir. 182 m3/h debi istediğinizden az olabilir, 215 m3/h debi ise sistem kayıplarını artırarak enerji maliyetinin artmasına sebep olur.

Devamını oku...
 

4.3. Dalgıç Pompa Testlerinde Kullanılan Yeni Teknolojiler

e-Posta

Ergün KORKMAZa1*,Mustafa GÖLCÜb, Cahit KURBANOGLUc

a1* Süleyman Demirel Üni. Teknik Eğitim Fak., Isparta, Türkiye, E-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

b Pamukkale Üni. Teknik Egitim Fak., Denizli, Türkiye, E-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

c Süleyman Demirel Üni. Müh. Mim. Fak., Isparta, Türkiye, E-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Özet

Pompa performans testleri, tasarımı gerçekleştirilen pompaların performanslarının tespiti veya pompa performansı üzerinde etkili olduğu düşünülen parametrelerin pompa karakteristiklerine etkilerinin incelenmesinde oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle testlerde kullanılacak ölçüm yöntemleri ve ölçme cihazlarının belirlenmesinde gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Bu çalışmada; dalgıç pompa karakteristiklerinin belirlenmesi için basma yüksekliği, debi, efektif güç ve motor dönme hızı ölçüm ve kontrolünde kullanılan yeni teknolojiler incelenmiştir. Bu amaçla yüksek hassasiyetli ölçme ve kontrol cihazlarının kullanıldığı dalgıç pompa test ünitesi kurulmuştur. Kullanılan bir program sayesinde pompa karakteristikleri bilgisayar destekli olarak elde edilmiştir. Ayrıca, şebeke gerilimi ve motor devrindeki değişimlerin pompa karakteristikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin nasıl giderilebileceği de ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler: Dalgıç pompa, Pompa performansı, Pompa karakteristikleri.

Devamını oku...
 

1.34. Çalışan Sistemler İçin Pompa Seçimi 1 – In-line Pompalar

e-Posta

1. Pompa Basma Yüksekliği Hesabı:

Bazen çalışan sistemler için pompanın yenilenmesine ihtiyaç duyulur. Bu pompanın şartların değişiminden dolayı artık ihtiyaca cevap verememesi, daha verimli pompalara geçiş, yanlış seçilmiş pompaların düzeltilmesi vb. sebeplerle olabilir. Pompanın yenilenmesi durumunda doğru debi ve basınç ölçümleri sayesinde sistemin ihtiyacı tam olarak ölçülebilir ve basınç kaybı hesaplarının doğasında varolan hesap hata paylarından kaçınılabilir. Basınç kaybı hesaplarında yeni borular ve eski borular için ayrı ayrı yüzey pürüzlülüğü katsayıları verilir. Boru yeni değildir ama ne kadar aşındığı da belli değildir. Bu yüzden eski boru tanımı aslında tam olarak bizim borumuzla ilgili bir tarif vermez. Zaten kitaplarda verilen yüzey pürüzlülüğü katsayılarında da belirsizlikler vardır. Bu yüzden iyi yapılmış bir ölçüme dayanan veriler daha sağlıklı bir pompa seçimi yapmamıza olanak verebilir.

Devamını oku...
 


Sayfa 4 / 7

 

©Pompa Akademisi

Yasal Uyarı: Yayınlanan makalelerin tüm hakları Pompa Akademisi’ne aittir. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, alıntılanan makaleye aktif link verilerek kullanılabilir.

Ürün Tanıtımı

ModülTANK Sıvı Depolama Çözümleri

 

http://www.pompaakademisi.com/modultank_dosyalar/image001.jpg

ModülTANK her türlü sıvı depolama ihtiyacı için hızlı, ucuz ve taşınabilir seçenekler sunar.

 

Devamını oku...
 
Grundfos MP 204 Motor Koruma Ünitesi


 

Dalgıç pompalar çalıştığı ortam gereği diğer pompalara göre çok daha zor koşullar altında çalışmaktadır. Dalgıç pompalarda bir arızanın kullanıcıya olan maliyeti genellikle diğer pompalar ile kıyaslandığında çok yüksektir. Yine çalıştığı ortam gereği dalgıç pompaları ve motorlarını izlemek diğer kuru rotorlu pompalara göre hem daha zor hem de çok daha fazla önem arz etmektedir. Sorunsuz pompa kullanımı için pompayı izleyebilmek ve zamanında müdahale etmek problemlerin büyük bir kısmını çözmemizi ve bakım maliyetlerini minimize etmemizi sağlayacaktır.
Devamını oku...
 

Anketler

Santrifüj Pompa Satın Alırken Yerli Marka mı Yabancı Marka mı Tercih Ediyorsunuz?
 

Hocamız

Prof. Dr. Kirkor YALÇIN

Özgeçmişi

10.03.1939 tarihinde Kayseri ilinin Develi ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Develi’de okudu. 1958 yılında Cağaloğlu İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1964 yılında İstanbul teknik Üniversite’si Makine Mühendisliği Fakültesi’nden Yüksek Mühendis olarak mezun oldu.

 

Devamını oku...

Facebook Share

Facebook'ta Paylaş

Eğitim Duyurusu

Reklam

Her Gün Bir Bilgi

Eksenel Akışlı Pompa

Pompa içerisindeki akışın tamamen eksenel olduğu, hızın radyal bileşeninin olmadığı pompalar. Akışkan mil eksenine paralel doğrultularda hareket eder. İngilizce kaynaklarda “propeller pump” olarak ta adlandırılır. Çünkü içerisinde çarktan ziyade bir fan vardır. Göreceli olarak yüksek debiler ve düşük basma yükseklikleri için kullanılır. Genellikle bir boru içerisindeki eksenel akışlı bir fandan meydana gelmiştir. Bazı türlerde çark üzerindeki kanat açıları değiştirilerek basınç/debi dengesi değiştirilebilir. Boyut olarak diğer pompalara göre çok küçüktürler. Kimya endüstrisinde büyük debilerde akışkanları hareketlendirmek için kullanılırlar. Genelde düşük basma yüksekliği olan ısıtma sistemi, nükleer tesislerde soğutma suyu sirkülasyonu gibi sirkülasyon uygulamalarında kullanılırlar.

Logo'nun Hikayesi

Pompa Akademisi Logosu, santrifüj pompaların salyangozunu andıran bir Fibonacci Spirali ve bu spirali birleştiren, çark kanatlarını andıran eğrilerden oluşmaktadır. Fibonacci Spirali, kenar uzunlukları Fibonacci Sayıları'na (1, 1, 2, 3, 5, 8...) eşit olan karelerin karşı köşelerinin birleştirilmesi ile oluşturulur.